Live
9Loser of 8Loser of 875Loser of 3Loser of 3Loser of 2Loser of 26Loser of 4Loser of 4Loser of 1Loser of 111Loser of 10 (if necessary)Loser of 10 (if necessary)10Winner of Losers BracketWinner of Losers Bracket84Izzibaby2Izzibaby3Kanjiklub1Kanjiklub2Dasyakky3DasyakkyLuffy6Luffy1Leader4LeaderAdley5AdleyRound 1Round 2SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3
Loser of 8
Loser of 3
Loser of 2
Loser of 4
Loser of 1
Loser of 10 (if necessary)
Winner of Losers Bracket
Izzibaby
Kanjiklub
Dasyakky
Luffy
Leader
Adley